【JA全農香港獨家《JA宮崎農場直播深度遊》】

喜愛日本🇯🇵嘅大家,起碼成年幾兩年冇去過日本😔掛唔掛住去日本農場摘水果食呢?
😋全農香港JASHOP.HK帶大家去宮崎食芒果!